Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

De strikta reglerna i skolan och arbetslösheten är inte tillräckligt stora problem, att få en bostad ska vara ännu jobbigare. Är det rättvist?

Har man inte rika föräldrar så är chansen minimal att få ett jobb och ännu värre, en bostad. Hur länge ska detta pågå?

Man ska stå i en kö i flera år, man måste ha en fast inkomst och man måste betala en avgift varje månad. Har man tur kan man få en liten etta i Farsta.

Medan de rika kan köpa sig en rimlig tvåa i stan. Hur ska man då lösa detta? Ja det finns redan en lösning men är dock inte tillräcklig.

Det finns en chans att ställa sig i en bostadskö när man är 18-25 år gammal. Hyran är relativt låg och den som har stått i kön längst har störst chans att få en lägenhet. Men dessa lägenheter räcker inte till i dagens läge, det måste till fler.

Väntetiden är lång och risken är att man får en lägenhet först när man är 25 och bara får bo där några månader.

I stället för att bygga en massa gallerior eller ännu mer bostadsrätter kan man väl satsa på att bygga fler ungdomslägenheter?

Alla klagar ju på att det inte finns några men ändå vidtas det inga åtgärder. Man måste agera för att lösa detta problem, inte klaga. Skapa fler ungdomsbostäder nu!