(rubrik saknas)

Utförsäljning av kommunala idrottsanläggningar motiveras med att medborgarna skall ges valfrihet. I fallet med Högdalshallen blir resultatet det rakt motsatta.

Tidigare har vi som nyttjar söderorts anläggningar kunnat välja idrottshall efter vad som erbjuds och eget intresse. Denna valfrihet försvinner med utförsäljningen eftersom årskortet endast kommer att gälla i Högdalen.

Hittills har anläggningarnas antal aktiviteter minskat under sommaren och vid jul/nyår. Detta har kunnat kompenseras med besök vid annan anläggning som haft den sökta aktiviteten.I framtiden kommer sådant handlingssätt bli omöjligt och vi förutsätter därför att det inte blir någon neddragning av antalet aktiviteter i Högdalen under sommar/årsskiftesperioderna i framtiden.