(rubrik saknas)

Klimatfrågan är det viktigaste människan står inför och den är ännu långt ifrån besvarad. Överallt i världen märks problemets konsekvenser av men samtidigt fortsätter samhället att blunda. Vår framtid styrs av de val vi ställs inför i dag. Därför är det viktigt att människor får kunskap för att kunna göra rätt val. En stor del av all kunskap vi västerlänningar har, kommer från skolundervisningen och skolorna bär därför ansvaret att förbereda eleverna inför framtiden. I skolor diskuterar man klimatfrågan till viss mån, men diskussion utan handling är en bristande strategi. Den undervisning vi får berättar om vilka utmaningar vi kommer ställas inför, att havsnivån kommer att börja stiga, den globala temperaturen kommer öka och att det är främst koldioxidutsläppen som bidrar till klimatförändringen, men vi får inte verktygen för att göra något konkret åt det. Värmdö gymnasium samarbetar tillsammans med CLIMES, ett internationellt miljöprojekt, för att främja elevers aktiva handlingar för ett bättre klimat. CLIMES har utformat en modell som ska hjälpa skolor att bli mer klimatsmarta. Fler skolor runt om i Europa behöver ta problemet på allvar. Skolorna bör arbeta för att ge eleverna kunskap om de små förändringar som kan göras, som i längden har en stor påverkan på vårt klimat. Skolor bör engagera elever till att arbeta mot en hållbarutveckling, för tillsammans kan man förändra samhället och även ställa krav på de människor som tar besluten i världen. Vi på Värmdö gymnasium har tagit ett litet steg närmre till en hållbarutveckling, men det krävs att fler gör det.