(rubrik saknas)

Helena Bonnier ”känner sig trygg” med sina luftiga löften, men fakta talar sitt tydliga språk: Louddens oljehamn skulle varit avvecklad 2011 – detta enligt beslut i kommunfullmäktige för tio år sedan.

Allianspartierna har i stället förlängt arrendeavtalen till 2019. Några avtal med andra kommuner om flyttning av oljehanteringen finns inte. Alliansen har, under de senaste sex åren, inte gjort några som helst seriösa ansträngningar för att få till stånd en nedläggning.

Regionplane- och trafikkontoret anser att Loudden ska bevaras som oljehamn under oöverskådlig tid. Länsstyrelsen har gett OKQ8 tillstånd till fortsatt verksamhet till och med 2030.

Övriga bolag har lämnat in ansökningar och inget tyder på att de kommer att avslås. Omsättningen av produkter kommer härigenom att nästan trefaldigas, bland annat till följd av att Nackas oljehamn läggs ner och ersätts med bostäder.

Att flytta flygbränslet tog åtta år av övertalning, utredningar, beslut och förverkligande. Att flytta hela den återstående verksamheten kommer inte att gå fortare. Efter avveckling måste området saneras grundligt innan bostäder kan byggas.

Även om avvecklingen påbörjades redan idag, finns det inga möjligheter att ha 5 000 bostäder klara år 2025. Detta är inte att ”måla fan på väggen” – det är kalla fakta!

Helena Bonnier kan ”känna sig trygg”: något ansvar för misslyckandet kommer som vanligt inte att utkrävas. Och de bostadslösa får se sig om efter bostäder på annat håll – Alliansen prioriterar oljebolagen.