(rubrik saknas)

Hur tänker ni som sandar på t-baneperrongen vid Bromma­plan? Kanterna där man stiger in och ut är väldigt bra sandade, men endast kanterna.

I mitten och på sidorna, där folk egentligen ska promenera, är det som en isbana, ingen sand alls! Där kan man inte promenera utan vi måste promenera på kanterna. Annars kan det när som helst hända en allvarlig olycka! Ta ansvar SL och skärp er!