(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Solna sviker de hemlösa som inte missbrukar den 21 februari:

Bakom varje hemlös i statistiken finns ett livsöde. Solnas inställning är glasklar: Alla ska erbjudas stöd för att kunna få en egen bostad och en trygg vardag. Stödet kan se olika ut eftersom det finns olika orsaker till att någon blir hemlös. Men den som hamnar i hemlöshet ska kunna få hjälp.

I dag ger Solna hjälp med ett boende till dem i akut behov. Samtidigt är målet att hjälpa den hemlöse ur sin situation till en trygg och fungerande vardag. Därför handlar det också om att hjälpa människor till egen försörjning och en väl fungerande missbruksvård, psykiatri och socialtjänst.

Det civila samhället gör också ett ovärderligt arbete. Ria får ett flerårigt bidrag så att föreningen kan arbeta långsiktigt. Det bästa sättet att minska hemlösheten är att se till att den aldrig uppstår. Solna jobbar därför förebyggande för att undvika att någon vräks.

Så länge det finns hemlösa i Solna kan vi inte vara nöjda. Vi måste alltid utveckla vårt arbete. Till exempel måste Solna få fram fler sociala lägenheter för att stödja dem som hamnar utan en egen bostad.