(rubrik saknas)

Jag har verkligen tröttnat på den nonchalans som trafikkontoret visar när det gäller närförorterna och specifikt Gamla Södertäljevägen i Hägersten. Parkeringsföreskrifter bryts dag in och dag ut, jag har ringt och andra grannar med mig och inget händer.

Försök att parkera på Kungsholmen eller Vasastan där det råder p-förbud!

Jag tillhör den skara hyresgäster som respekterar skyltningen och betalar 1 050 kronor per kvartal för att skapa en bra trafikmiljö där framkomlighet är möjlig. På min gata råder det trafikkaos där minst 20 bilar står varje dag och hindrar bussar, sopbilar och under snöröjning, plogbilarna.

Vem kan/ska göra något åt detta?