ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Eftersom skolresultaten i Väsby är väldigt låga jämfört med riks­genomsnittet har politikerna bestämt sig att satsa på Väsbys skolor. Parallellt har man jobbat fram ett nytt ”unikt” hyressystem för kommunens verksamheter.

Skolor med många lokaler måste se över sina lokaler och bli mer yt­effektiva. I systemet finns en morot för verksamheter som blir yteffektiva. För vissa skolor i Väsby blir det ingen större förändring men för andra kommer ekonomin inte att gå ihop. Eventuellt måste man då minska personalen, göra sig av med lokaler eller ha fler barn i klasserna. Tar man in fler barn kan man inte anställa eller utöka tiden för personalen eftersom våra barn ses mer som en pengapåse än en individ i den här kommunen.

I dag bygger man en ny skola i Bollstanäs som ska vara modern och yteffektiv. Politiker och tjänstemän har beslutat att skolan ska ha tre klasser med 25 barn i varje klass, per årskurs. Samma politiker och tjänstemän har nu beslutat om det nya hyressystemet. För Bollstanäs skola blir följden att ekonomin inte går ihop. Man måste ta in fler barn, tre till fem per klass, för att ekonomin ska gå ihop. Jag vet att fler skolor har samma problem.

En skola med 30 barn i klassen och en pedagog, är det att satsa på skolan? Styrande politiker vill att pedagogerna ska ha mer tid med varje barn i lärandet. Med fler barn i klassen blir det då mer tid för pedagogen? Är det så här ni vill satsa på skolan Christne Hanefalk och Per-Erik Kvarnström?

Sami Laukström, ordförande i lokala styrelsen för Bollstanäs skola