(rubrik saknas)

… är ni som kör för fort på Söderbyvägen där vi äntligen fått 30-skyltar. När vi ber er att sakta ner svarar ni med att köra ännu fortare och även lägga er på tutan varje gång ni passerar, oavsett tid på dygnet.

Det enda vi vill är att kunna samsas, boende och företagare, men vi vågar inte ens låta våra barn hämta posten. Varför betyder hastigheten mer för er än god grannsämja och kanske ett barns liv? Tack till er få som ändå visar hänsyn.