(rubrik saknas)

Det skulle vara intressant att få reda på varför kommunledningen har godkänt placeringen av det tårtbitsformade hus som är under byggnad i Huvudsta.

Huset ligger på en minimal tomt och dess ena fasad tangerar Storgatans norra körbana. Finns det inte längre normer i Solna som stipulerar minimum avstånd från husfasad till körbana?

Vad är det som är så viktigt med denna fastighet, som gör att kommunledningen tycker att det går att göra sådana märkliga avsteg? Eller har plan- och byggnadslagen helt spelat ut sin roll i vår stad?