(rubrik saknas)

Vänsterpartiet i Österåker föreslår att tillgängligheten för linje 968 utökas. Eftersom den med ett fåtal och oftast inte några passagerare endast trafikerar Lillbrostigen – Åkersberga station – Alceahuset.

Vårt förslag är att utöka linjen med turer även till perifera småhusområden, där det bor äldre och funktionshindrade kommuninvånare.

För avsikten med linjen var väl att med denna så kallade ”Närtrafik” att få ett tillräckligt stort antal passagerare? Samt att alltfler äldre skulle kunna bo kvar hemma så länge som möjligt? Dessutom vill vi gärna värna om vår gemensamma luftmiljö!

På lördag, söndag och helgdag förekommer ingen trafik med linje 968. Måndag–fredag är det trafik endast mellan 08:15–16:00. Dessutom måste från många hållplatser påstigning beställas per telefon senast 30 minuter före avgångstid och vid vissa turer och hållplatser stannar inte bussen!

Kan någon då vara förvånad att bussen med dessa begränsningar oftast saknar passagerare då den även har en tidtabell, som inte ens de kan läsa som har ett antal poäng i statistik och vana att läsa tabeller. Denna fråga har även debatterats i Kommunala Pensionärs Rådet i Österåkers kommun.

Vänsterpartiet yrkar att Österåkers kommunledning yrkar till SL att förbättra tillgängligheten och turtätheten för denna s.k. ”servicelinje”.

Det behövs en bättre närtrafik för de äldre