(rubrik saknas)

Jag åker ofta buss från busshållplatsen Smedgärdshallen på Husarvägen och det skulle verkligen behövas ett övergångsställe där eftersom väldigt många genar över vägen för att till exempel ta bussen till stationen.

Det är en bred väg som inbjuder till hög hastighet, så snart lär det inträffa en olycka om inte kommunen gör något åt detta.

Det finns visserligen en gångtunnel en bit bort men det blir en rejäl omväg så ett övergångsställe vore en mycket bättre lösning. Det kan inte kosta särskilt mycket att måla några streck på vägen.

Har också uppmärksammat att det är väldigt dålig belysning på platsen så det kan inte vara så lätt för en bilist att se en människa som befinner sig på vägen, särskilt inte under den mörka årstiden.

På många andra ställen har de förbättrat säkerheten vid busshållplatserna genom att till exempel smalna av vägen.

Jag tycker verkligen det är på tiden att politikerna gör något åt den farliga situationen på Husarvägen.