(rubrik saknas)

Södra stations långa allé som många människor korsar varje dag skulle behöva ett lyft. Kantstenar, som efter ett antal uppgrävningar aldrig kom på plats igen, saknas runt dom tråkiga ”jordavgränsningarna” som skulle vara grästäckta och som faktiskt kan bli det – om det läggs på färdiga gräsmattor. Den långa vägen skulle också kunna kantas av till exempel konstgjorda Zebror, giraffer etc som barnen kunde sitta på och som skulle ge dom en roligare väg hem.