(rubrik saknas)

Då miljonprogramsområdena byggdes 1965–1975 blev de en symbol för framtidstro och optimism. I dag, 40 år senare, är verkligheten en annan. Flera av miljonprogrammets områden har blivit symboler för ett Sverige som dras isär.

Av åldersskäl krävs en storskalig renovering av miljonprogrammets bostäder. Runt 650 000 lägenheter i Sverige står inför en nödvändig upprustning för att få socialt och klimatmässigt hållbara förorter.

Att sätta i gång med dessa nödvändiga renoveringar kan skapa upp emot 30 000 jobb årligen.

Men det är inte rimligt att den som just nu råkar bo i en lägenhet ska bära hela kostnaden för upprustningen. Husen har stått i 40 år och ska stå i 40 år till. Vi har ett gemensamt intresse av att bygga om Sverige hållbart.

För ett komma i gång med renoveringen av miljonprogramsområdena föreslår vi socialdemokrater ett garantisystem med lånegarantier för upprustning. Samtidigt föreslår vi att möjligheten till vitesföreläggande av fastighetsägare som inte uppfyller rimliga krav på underhåll och renovering av sina fastigheter prövas. På så vis kan vi dela på ansvaret och pressa kostnaderna så att inte renoveringen leder till chockhöjda hyror.

Det behövs en bostadspolitik för jobb, blandande bostadsområden och som tar klimatansvar. Sverige har inte råd att inte renovera miljon­programmen.