(rubrik saknas)

Allt fler lokaler i Bergshamra centrum står tomma, samtidigt som det på Signalistens hemsida står att inga lokaler finns att hyra. Anledningen är den sedan flera år planerade ombyggnaden som nu har gått i stå. Signalisten skyller på kommunen, som klokt nog lyssnat på invändningar mot ett dåligt projekt. Skulle det sjösättas är det risk att vi hamnar ur askan i elden, med ännu större tomma dyra ytor.

Släpp storstilade ombyggnadstankar – satsa i stället på att blåsa liv i centrum inom givna ramar! Skapa ett funktionellt vardagscentrum med adekvat basutbud för de boende, och något unikt som kan locka utomstående! Återställ – eller utöka – bibliotekets öppettider.

Komplettera med funktioner för att skapa ett medborgarkontor – ett stadsdelscentrum.Filialer till kommunala institutioner, arbetsförmedling, Skatteverket, Försäkringskassan, polisen med mera. Ett internetcafé där personer utan dator eller med dåliga kunskaper får hjälp med att sköta vardagsärenden.

Postutlämning någonstans i Bergshamra centrum. I dag får man gå till Ica, ibland till Frösunda eller Bagartorp, ibland till och med till Västra skogen för att hämta paket.

Dra fördel av Bergshamras unika läge – mitt i Ekoparken! Ge Bergshamra en kultur- och naturprofil! Kultur genom att bygga vidare på att det redan i dag finns tre fyra gallerier. Med marknadsmässiga hyror kan man skapa ett gallerikluster likt Hudiksvallsgatan med konst och hantverk av hög klass! Natur och ekologi genom torghandel med ekologiska produkter, likt Bondens marknad, återanvändning och återvinning genom second hand-affärer (Röda korset har redan börjat), antik- och vintagebutiker.

Ett besökscentrum för Ekoparken i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Fastighetsverket, Norrvatten med flera. Med engagemang och fantasi kan Bergshamra centrum revitaliseras inom givna ramar. En kostsam ombyggnad kan bli sista spiken i kistan.