(rubrik saknas)

Det är konstigt. Vi ska bara se till att det fungerar. Jag är pedagog på en förskola i Botkyrka. Vi ska uppfylla kraven från en ny läroplan bland annat inom olika områden såsom språk, matematik och naturvetenskap.

Vi ska utmana barnen, vara forskande och nyfikna och kunna fånga upp barnens lärande och behov. Samtidigt har vi stort tryck på inskolningar över hela året för att klara ekonomin, syskonförtur och erbjuda plats inom ramen för tre månaders platsgarantin.

Vi har i dag 17–18 barn på småbarns avdelningarna 1–2 år, 20–23 på övriga och då är vi inte alltid tre heltidare. Snälla, vakna upp! Hur ska vi orka och hinna med? Det är inte ovanligt att man har full barngrupp från klockan 8.00–16.00 varje dag. På morgonen och eftermiddagar är man två pedagoger på en väldigt stor grupp barn. Då måste vi gå ut för inne är ohållbart att vara då ljudnivån är väldigt hög och vår innemiljö är trång och man har svårt att ha uppsikt.

Ofta går vi ut på gården, då är vi två pedagoger på 19 barn. Ibland är man även själv med en helt ny vikarie. Glöm inte att ”någon” också ska duka, klä på, klä av, bädda, diska, fylla på olika förbruks produkter såsom blöjor, papper och tvål. Man ska även beställa varor, ringa in vikarier, fylla i vablappar, skriva föräldrainformation, och ibland ta hand om sjuka barn. Är det konstigt att vi då ibland missar små händelser så som skrubbsår, strumpor som försvunnit eller vantar som kommit bort?

Jag bjuder in barnombudsmannen och politiker till vår verksamhet så får vi se om ni tycker att detta är bra ur ett barnperspektiv. Föräldrar, detta är vad barnen erbjuds under sin första tid inom Botkyrkas förskoleverksamhet.

Pedagog

Vi förskolepedagoger hinner inte med allt