(rubrik saknas)

Som sundbybergare blev jag riktigt ­beklämd när jag hittade en facebooksida som hedrade alla ungdomar från Hallonbergen som gått en livsstils­relaterad död till mötes. Facebooksidan som sådan fyller nog en viktig funktion, men att så många från Hallonbergen gått hädan i så tidig ålder är skrämmande och tankeväckande. Där var 29 personer listade, jag kände igen några trots att de tillhör en yngre generation än min. Särskilt skrämmande är att jag på rak arm känner till ytterligare ett tiotal personer ur min generation som alla dött unga. Samtliga med Hallonbergen och drogproblem som gemensam nämnare.

Sundbybergs kommun och dess socialtjänst kan rimligen inte känna sig stolta över att en så pass liten kommun har en stadsdel med så tunga problem för de unga.

Jag trodde att de höga dödstalen från min tid som ung i Hallonbergen var exceptionella, men ack så fel jag hade, tyvärr.

Fredrik B

Varför dör så många unga i Hallonbergen?

Vänsterpartiet vaknar sent och klagar på ton

Svar på insändaren ”Pajkastningen kring skolan måste upphöra” den 31 januari:

Det är glädjande att se att Vänsterpartiet vaknat när det gäller skolpolitiken. Men samtidigt märkligt att de klagar på tonen i den politiska debatten, de skriver om ”pajkastning” och ”plocka poäng” och ”en polariserad politisk debatt”.

Att tonen blir högljudd när de styrande sparkar 25 anställda och samtidigt talar om att ”satsa på skolan” är väl självklart. Men Vänsterpartiet uppfattade inte lika snabbt som Moderaterna det missnöje som finns bland föräldrarna i Sundbyberg. Moderaterna var blixtsnabba och gör nu sitt bästa för att vinna sympatier. Högern blev plötsligt den kommunala skolans ”främsta försvarare”, fast alla vet att Moderaterna helst vill sälja ut allt som är gemensamt ägt.

Vänsterpartiet är tydligen ovant att sitta i opposition och beter sig som om de regerar tillsammans med Socialdemokraterna. Fast det får de ju inte göra längre.

Förälder i Sumpan