(rubrik saknas)

Kommunstyrelsen i Täby har behandlat en ansökan från Södra Roslagens Brottsofferjour (BOJ) om ekonomiskt stöd. Detta är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ verkar i de fem nordostkommunerna Täby, Vallentuna, Danderyd, Vaxholm och Österåker, och erbjuder bland annat stödpersoner, hjälp till skyddat boende, vittnesstöd och hjälp vid myndighetskontakter.

Detta är synnerligen viktiga och angelägna uppgifter som man spontant tycker borde ligga inom kommunens ram. Organsationen avlastar alltså både socialtjänsten i kommunerna och Roslagspolisen.

Trots att BOJ, i samband med brottsofferjourens bildande 1995, utlovades ett ekonomiskt stöd om en krona per invånare har Täby kommun aldrig levt upp till utfästelsen trots att statistiken visar att så mycket som en tredjedel av organisationens arbete genomförs just i Täby. Alla de övriga nordostkommunerna ger ett generösare bidrag än vad vår kommun anser nödvändigt. Täby är alltså ”sämst i klassen” bland de aktuella kommunerna. Ett pinsamt konstaterande!

BOJ har ansökt om ett stöd för sin verksamhet på 64 000 kronor för året, men alliansmajoriteten tycker att det räcker med hälften.

Kommunalrådet Gripestam (M) hävdar med emfas att man alltid måste göra skälighetsbedömningar. På frågan om han anser att Brotts­offerjourens äskande är oskäligt för deras arbete med vittnesstöd och skyddat boende hade han dock inget svar. Det mest uppseendeväckande är nog ändå att alla dessa folkpartister, kristdemokrater och centerpartister som sitter i kommunstyrelsen är helt tysta i frågan.

Janne Boman (S)