(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Slussen kan inte längre repareras” den 14 februari:

Projektchefen, Andreas Burghauser, vilseleder och ljuger om den planerade bussterminalen för Nackabussarna i Katarinaberget.

Självklart kommer en dyr och dålig bussterminal i nya bergrum att påverka utbyggnaden av tunnelbana till Nacka. Ännu vet ingen hur många miljarder bergrumsbygget kommer att kosta. Det gäller verkligen att se till att våra skattemedel går till de projekt som gör störst nytta. Dessutom är bergrumslösningen en ”säck-station” som inte kan användas för bussar som ska åka vidare in till stan.

Burghausers påståenden om en ny ljus, varm och säker bergrumsterminal är ren och skär lögn. Bergrummen planeras fyra meter under havsnivån och 18 meter under Katarinavägen och får inget dagsljus. Trafikfarliga lösningar med vänstertrafik och ledbussar som måste backa ut från hållplatserna utgör en stor risk för olyckor och bränder. Tusentals människor kan bli instängda djupt nere i berget på grund av långa och krångliga utrymningsvägar.

Burghauser vilseleder också om de dåliga bytesförhållandena. Om man ska gå från Nackabussarna till t-baneperrongernas södra del ska man först upp för en nio meter hög rulltrappa till mellanplanet och sedan ytterligare en nio meter hög rulltrappa och sedan vidare genom en tunnel och sen ner för en sex meter hög trappa.

Planritningarna visar att bergtunnlarna för bussterminalen får en total längd på 300 meter och en total bredd på 100 meter. Jag har kontrollerat avstånden och kommit fram till 200–420 meter (exklusive trapporna) mellan buss och t-bana. Även SL har i sitt yttrande klagat på de mycket långa och krångliga gångvägarna när man ska byta mellan buss, tunnelbana och stadsbuss.