(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Det fälls alltför många träd i Solna” den 14 februari:

Den aktuella debatten kring trädfällningar i centrala Solna har, precis som Henrik Persson skriver, med tvärbanans förlängning att göra.

För Solnas invånare är det oerhört positivt att tvärbanan dras upp till Solna station. Förlängningen kortar våra resvägar samtidigt som kollektivtrafiknätet knyts ihop på ett nytt sätt. Tvärbanans förlängning är även en viktig insats för att minska buller, trafik och miljöpåverkan i Solna.

När det gäller trädfällning är det korrekt att Solna stad ansvarar för träden på vår egen mark. De träd som tas ner i samband med skötsel är till stor del döda träd eller så kallade ”riskträd”, alltså där grenar kan falla ner.

I arbetet med tvärbanans dragning har det varit omöjligt att spara alla träd. De flesta som tagits ner har dock varit relativt unga och har därför inte något högt naturvärde.

De mest värdefulla träden har sparats. Till exempel flera stora ekar vid Råsundastadion/Ekensbergskyrkan.

Det också viktigt att poängtera att 60–70 nya träd ska planteras längs tvärbanans sträckning genom Solna.