(rubrik saknas)

Stockholm satsar 1 miljard på nya och förbättrade cykelbanor – Huddinge satsar på betonghinder och livsfarliga stålrör som blockerar hela eller stora delar av cykelvägarna. Grattis Huddinge!

Jens Martin Svendsen

Segeltorp

Pinsamt polisen! Att parkera på torget i Huddinge centrum medan man fikar på kondis ser väldigt illa ut.P-Lisa

Dagens tistel till den busschaufför som är mer intresserad av att prata i mobiltelefonen än att stanna vid hållplatsen.Buss 831

Ris till den besiktningsman från Huge som förde besiktningsprotokollet i min lägenhet när jag flyttade in. Tack vare ditt slarv får jag bekosta min tapetsering själv i mitt kök!