Accelarationsljud stör i Igelboda

Jag bor nära Saltsjöbanan, mitt emellan stationerna Igelboda och Neglinge. Helt nära, utmed järnvägen, går Stockholmsvägen.

Där ägnar sig några åt en del veritabla accelerationsövningar – minst en Maserati och en och annan mc. Jag bedömer att man kommer upp i minst hundra kilometer i timmen (på femtioväg). Det barnsliga är att det bara är en kilometer till motorvägen. Varför kan de inte hålla sig till den? Jag har pratat med polisen om detta, men jag vet inte om de har gjort något.

Åke mjuk