Acceptera beslutet om Bromma flygplats!

Svar på insändaren ”Bromma flygplats hindrar utvecklingen” den 27 maj.

Jag är så trött på att läsa gång på gång hur vissa politiska partier och även privatpersoner inte kan acceptera beslut.

Det är beslutat att Bromma flygplats ska vara kvar många år till. Acceptera det och ägna er åt andra viktiga saker som är inte beslutade. Pauline Fahlströms, Grön Ungdom (ni är verkligen GRÖNA), inlägg angående hindrande av utvecklingen och klimatpåverkan är bevis på kunskaper som ni inte har.

Hur tror du att Miljöpartiets förslag om att ersätta flygplatsen med 50 000 bostäder påverkar miljön och klimatet? Stadsplaneringen kalkylerar med 1.3 bilar per lägenhet. Detta betyder 65 000 bilar till. My God, så underbart.

Ponera, hur tror du miljön kommer att påverkas ?

Hur tror du trafiken kommer att påverkas?

Dags för er att koppla på hjärnan innan ni tar pennan till papper.

Älska Bromma