Agera för att få i gång rulltrappan

Rulltrappan vid Handens pendeltågstation upphörde att funktionera i september 2013. En av de längsta trapporna i hela Stockholms län. Efter många klagomål till SL sattes det upp en lapp att den ska vara i drift igen sommaren 2014.

Detta föranledde mig att ta upp frågan i landstingets trafiknämnd då Handens station är en av de mest frekventerade i länet. Samma svar där, det blir för dyrt att renovera trappan. Hissen som används som pissoar skall i stället städas oftare. Varför agerar inte Haninges moderata kommunledning?

Dessvärre backar Stockholmsregionens trafikpolitik in i framtiden. Allt fler väljer bort kollektivtrafiken på grund av ogästvänlighet och ett biljettsystem som för många är oförståeligt och stjäl tid från resenärerna. År 2013 förlorar SL 444 miljoner kronor i uteblivna biljettintäkter.

Det enda försöket till lösning som det moderata trafiklandstingsrådet Wennerholm förslagit är nylansering av en enkelbiljett på papper. Samma biljett utnämndes nyligen till den näst dyraste i världen. Haningeborna får fortsätta att släpa sig upp för trapporna i Handen. Socialdemokraterna föreslår att det ska införas en enhetstaxa i hela länet. Detta ger mera resande och större intäkter och resulterar i ökade satsningar på resandemiljön.

Staffan Holmberg (S)

Landstingsman