Agera nu för att rädda busstrafiken

Detaljplanen för Nya Slussen är på väg att bli en katastrof för Nacka och Värmdö. Som det ser ut blir det nämligen ingen bussterminal vid Slussen eftersom den lösning man tänkt sig är på väg att misslyckas.

Tanken har varit att Nya Slussen, som saknar utrymme för en bussterminal, skulle lösa problemet med en separat detaljplan inne i Katarinaberget.

Den planen är emellertid långt ifrån klar och på grund av de extrema säkerhetsrisker som nyligen påtalats är det osannolikt att det går att godkänna en så brandfarlig lösning. Om inte Nya Slussen ändras blir det alltså ingen bussterminal vid Slussen.

Det är dags att tänka om och se fördelarna med alternativet Ny syn på Slussen – se video på YouTube.

Ett ingripande från regeringen skulle kunna rädda situationen. Regeringen får förelägga en kommun att ändra eller upphäva en detaljplan (det kallas planföreläggande) om planen inte på ett lämpligt sätt har samordnat intressen som berör flera kommuner.

Regeringen måste nu snabbt uppmanas att komma med ett sådant planföreläggande innan Nacka och Värmdö är helt akterseglade i Slussenfrågan. Vill du alltså vara säker på att ha fortsatt tillgång till en smidig bussanslutning till Slussen gäller det att du själv tar initiativ.

Se till att dina kommunpolitiker agerar, begär att kommunstyrelsen skriver till regeringen (och skriv själv till regeringen).

Skriv så här: Härmed anhålles att Regeringen beslutar om ett planföreläggande enligt PBL (Plan- och bygglagen SFS 2010:900, Kap 11, §§ 14 o 10) med krav på att detaljplanen för Nya Slussen (Dnr 2005-08976-54, antagen 2013-09-27) ändras så att planen ges en långsiktigt säker lösning som uppfyller kraven på en smidig bussförbindelse med Slussen för dem som bor och verkar i Nacka och Värmdö kommuner. Ändringen av detaljplanen måste innebära att en bussterminal kan anordnas vid Slussen även om detta inte kan bli just i Katarinaberget.

Finn Löfquist

Någon typ av terminal måste til lvid Slussen, även om detta inte kan bli just i Katarinaberget, argumenterar insändarskribenten.

Regeringen måste nu snabbt uppmanas att komma med ett planföreläggande innan Nacka och Värmdö är helt akterseglade i Slussenfrågan.