Aktiv politik för ett jämställt Sundbyberg

I Sundbyberg, som i Sverige och världen, är kvinnor som grupp underordnade på grund av sitt kön. Det behövs en aktiv feministisk politik och en stark välfärd för att ändra på detta.

Med feminism menar vi att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter.

En genomsnittlig kvinna i Sundbyberg tjänar 43 000 kronor mindre om året än en man (källa: Kommundatabasen Kolada).

Det är resultatet av ett mönster där kvinnors arbete undervärderas.

Högerregeringens jobbskatteavdrag har bidragit till att inkomstskillnaden mellan kvinnor och män ökat. Nedskärningar och privatiseringar i välfärden har slagit hårt mot kvinnor som grupp.

I privatiserad omsorgsverksamhet är lönerna lägre och deltidsarbete vanligare jämfört med kommunalt driven verksamhet.

Det är också framför allt kvinnor som får bära ansvaret för att ta hand om anhöriga när omsorgen brister.

Det blir skillnad med Vänsterpartiet. I Malmö där Vänsterpartiet är med och styr har man höjt lönen i kvinnodominerade yrken, socialsekreterare och vårdbiträden, med 1 000 kr i månaden.

I Sundbyberg är det tack vare oss som det finns barnomsorg på obekväm arbetstid. Med väljarnas stöd kan vi göra mer.

Vi vill ta fram en jämställdhetsdiplomering för verksamheter i staden och därigenom växla upp jämställdhetsarbetet. Vi vill utveckla och sprida det framgångsrika arbetet med normkritik i förskolan till fler förskolor och skolor.

Kultur- och fritidsförvaltningen behöver arbeta mer aktivt så att stödet till flickors och pojkars idrotts- och kulturaktiviteter fördelas jämnt. Vi vill utjämna osakliga löneskillnader genom att införa en jämställdhetspott.

Samtidigt måste stadens ge fortsatt stöd för att hantera och förebygga våld i nära relationer. Om män och kvinnor ska få samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter krävs en aktiv politik.

Som ett feministiskt parti är vi garanten för det.

Jesper Wiklund (V) Veronica Kallander (V)

I Sundbyberg tjänar kvinnorna 43 000 kronor mindre om året än männen. Kvinnolönerna måste höjas, menar insändarskribenterna.

Högerregeringens jobbskatteavdrag har bidragit till att inkomstskillnaden mellan kvinnor och män ökat.