Äldre får inte alls välja var de vill bo

Svar på insändaren ”Äldre får redan välja var de vill bo” den 12 maj:

Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) att äldre har möjlighet att välja var de vill bo, bland annat vilket servicehus de vill.

Men det stämmer inte. Det finns inget valfrihetssystem för servicehus. För att alls kunna ansöka om servicehus måste man bo i en stadsdel där det finns servicehus.

De som bor i till exempel Skarpnäck har ingen möjlighet att få plats på servicehus. Och även om man kan ansöka så får tyvärr cirka 40 procent av ansökningarna avslag.

Frågan om servicehusen är viktig. Om man får hjälp och stöd i hemmet och möjlighet att umgås med andra klarar man sig längre utan att behöva flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Folkpartiet vill att alla äldre över 85 år ska kunna få flytta till servicehus om man vill. Och vi tycker självklart att man ska kunna välja vilket servicehus man vill bo på, även i en annan stadsdel.

Ann-Katrin Åslund (FP),

ledamot i äldrenämnden, Stockholms stad