Äldre får redan välja var de vill bo

Svar på insändaren ”De äldre får kraftigt försämrad valfrihet” den 28 april:

För första gången på länge tas äldrefrågorna på allvar i Stockholm. Vi satsar mer än tidigare på äldreomsorgen. Bland annat har vi höjt hemtjänstpengen, ökat resurserna till biståndsbedömning, vi har satsat på mötesplatser för äldre och återinrättat Äldreombudsmannen.

Det behöver inte heller finnas någon som helst oro för att staden inte prioriterar det förebyggande arbetet kring demens utan det är en av de viktigaste frågorna jag som äldreborgarråd driver.

Lisa C menar att vi behöver en äldrepeng så att äldre i Stockholm fritt kan välja var de vill bo. Men det får äldre i staden faktiskt göra redan i dag. Alla får välja vilket vård -och omsorgsboende, servicehus, seniorboende eller trygghetsboende i staden som de vill. Vissa förmedlas via kö och andra via biståndsbedömning, men valet om vilket är fritt.

Att kunna välja vem som bedriver vården är viktigt. Men det är också innehållet i vården och omsorgen som är viktig för livskvaliteten. Många i äldreomsorgen efterfrågar ett mer flexibelt system där det är möjligt för den äldre att själv lägga upp dagen som den önskar – det tycker jag är en självklarhet och det är något jag arbetar för varje dag.

Clara Lindblom (V), äldre-

och personalborgarråd