Äldre vill äta bra

Var fjärde äldre som bor på äldreboende är inte nöjd med den mat som serveras. Denna uppgift är otillfredsställande, men fram till år 2008 visste man inte ens vad de äldre tyckte om maten. Socialdemokraterna frågade aldrig de äldre om vad de tycker om vården och omsorgen. Förbättring är möjlig först när brister påtalas, därför frågar Alliansregeringen varje år de äldre om äldreomsorgen. Brukarundersökningen som ifjol omfattade 140 000 personer visar att maten är den största utmaningen.

Kristdemokraterna lovar att ­under nästa mandatperiod ska mat och måltider vara ett prioriterat område inom äldreomsorgen. I dag får omkring 60 000 äldre personer i Sverige mat levererad hem. Är maten prisvärd och ­säker? Hur stor är risken att felaktig hantering minskar närings­innehåll, eller i värsta fall gör maten hälsofarlig?

Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna att ett stimulansbidrag på 100 miljoner om året avsätts till kommunerna för utveckling av måltider och tillagning samt distribution av mat. Maten måste kunna kvalitetssäkras. De äldre som har hemtjänst ska också få svara på vad de tycker om sin mat i brukarundsökningarna. Äldre måste ges samma rättigheter som alla andra som betalar för sin mat. De ska kunna välja vad de vill äta och det kan enbart ske genom att andra leverantörer och utförare kommer ifråga. Med andra ord: Släpp in restaurangbranschen i äldreomsorgen.

I Sollentuna har majoriteten infört värdighetsgarantier inom äldreomsorgen och där pekas det bland annat på maten och dess betydelse för ett gott liv. Man slutar inte att vilja äta gott för att man bli äldre!

Maria Larsson (KD)

förste vice partiordförande

barn- och äldreminister

Eva Ireblad (KD), ledamot i vård- och omsorgsnämnden