Äldreförbud är inte genomtänkt

Svar på insändaren ”Inför gräns för äldre bilförare” den 24 februari:

När är man äldre, Katten? Jag uppskattar din omsorg om vägtrafikanterna, men tycker ditt förslag om att vid en viss ålder införa körförbud inte är särskilt genomtänkt. Om alla människor åldrades exakt lika och vid en viss lika ålder hade samma fysiska och psykiska status kan man med god vilja förstå ditt resonemang. Finns det medicinska skäl för indragning av körkortet är det en annan sak.

Äldre är den grupp fordonsförare som följer vägtrafikbestämmelserna bäst (hastighet, nykterhet, bältesanvändning). Trots detta är äldre överrepresenterade i olycksfallsstatistiken, men det beror inte på vårdslöshet, utan på att äldre är ömtåligare än yngre och därför drabbas hårdare och mer.

Visst behöver man som äldre bilförare köra extra försiktigt, men att införa ett allmänt körförbud vid en viss ålder skulle jag betrakta som åldersdiskriminering.

Sam