Äldreomsorgen är inte till salu

Trots undersökningar som visar att en stor majoritet av Sveriges befolkning är kritisk till vinstjakten i välfärden, föreslår Moderaterna i Sundbyberg att äldreboenden ska konkurrensutsättas genom LOV (lagen om valfrihet). Redan idag finns vinstdrivna äldreboenden, men nu vill alltså moderaterna göra det fritt fram för företag att starta var de vill mot ersättning från kommunen.

Vi vet att det finns oseriösa företag inom branschen som plockar ut skyhöga vinster, skattefuskar och saknar kollektivavtal. De senaste årens larmrapporter om vanvård och misskötsel ger också anledning att vara försiktig. Konkurrensen som skapas genom LOV leder till att äldreboendena måste prioritera de äldre som behöver minst hjälp och undvika de andra. Även den offentliga välfärden påverkas negativt av detta. Om den inte också drar till sig ”de lättskötta kunderna” får verksamheten mindre pengar samtidigt som den ensam får ta hand om de ”dyrare” omsorgstagarna.

Vänsterpartiet vill bygga en äldreomsorg som genomsyras av trygghet, självbestämmande och omtanke om de äldre – fri från privata vinstintressen. Girighet hör inte hemma i äldreomsorgen.

Veronica Kallander (V)