Äldreomsorgen drabbas inte av nedskärningar

Lokaltidningen Mitt i publicerade nyligen en notis om att äldrenämnden har ett underskott på 55 miljoner kronor för 2013. Detta har oroat både personal och pensionärer, vilket jag har förståelse för.

Jag är ordförande för äldrenämnden och därmed ytterst ansvarig för äldreomsorgen. Jag vill betona att det inte kommer att bli nedskärningar i äldreomsorgen med anledning av underskottet. Det som nu sker i äldreomsorgen är en förväntad effekt av att fler människor blir äldre. Haninge har i dag en lägre andel av både äldre personer och behov av äldreomsorg än andra kommuner. Denna andel kommer att öka med tiden. Dock vet vi inte i vilken takt ökningen kommer att ske. Underskottet visar på att andelen äldre ökar snabbare än väntat. Äldrenämnden gör årligen en prognos över hur ökningstakten utvecklas. När vi lade budgeten för 2013 tog vi i rejält, men antalet äldre blev ännu större. Det gör att vi kommer att återkomma till kommunfullmäktige med en begäran om mer pengar.

Tack vare en god ekonomi för Haninge kommun 2013 kommer underskottet att kunna hanteras utan en nedskärning.

I framtiden kommer vi behöva lära oss att äldreomsorgens budget kommer att utgöra en allt större andel av kommunens kostnader. Innan vi hittat rätt budgetnivå kommer vi få se fler liknande underskott. Detta är jag och övriga i kommunledningen väl medvetna om.

Haninges omvittnat goda äldreomsorg kommer jag fortsätta att värna och utveckla både vad gäller prognoser och verksamhet.