Aldrig mer M

Jag trodde inte att denna dag skulle komma, men nu efter allt som framkommit i media runt vår politiska lednings sätt att missköta kommunen, kommer jag aldrig mer att rösta på Moderaterna i Österåker.

Det har med stor tydlighet framkommit att den politiska kommunledningen saknar kompetens att leda vår fina kommun. De ställer sig oförstående till all negativ medierapportering och genom att förvanska verkligenheten med egna tolkningar hävdar de att de gjort rätt.

I stället för att leda kommunen i dess viktiga arbete att bli länets bästa skolkommun eller länets mest attraktiva skärgårdskommun läggs nu alla resurser på att rentvå dem som begått uppenbara fel.

Utan vidare sätter Österåkers politiska kommunledning sig över kommunallagen. Det är sällan man ser sådan maktfullkomlighet och total arrogans som här.

Österåker har i många år varit ökänt för sitt politikerstyre, men nuvarande ledning har under sin korta tid i toppen nu lyckats rasera förtroendet för kommunen totalt. Det är föga smickrande att SVT har upprättat en temasida till Österåkers ära.

Jag har troget röstat på M i de senaste åtta kommunalvalen – så länge jag haft rösträtt, men det kommer jag inte göra 2014!