Min lokala hjälte

Alkoholfritt alternativ kan ge ett lyckligare liv

Omgivningen uppäcker ofta om en person dricker mer än tidigare.
Omgivningen uppäcker ofta om en person dricker mer än tidigare.

Enligt landstingets folkhälsoenkät år 2010, befinner sig cirka 25 procent av den vuxna befolkningen i Haninge kommun i riskzonen för framtida alkoholproblem. En klen tröst för oss, är att det på Östermalm i Stockholm är än värre, nämligen cirka 33 procent.

Att man befinner sig i riskzonen för alkoholberoende, behöver inte betyda att man blir alkoholist, men oddsen är ganska goda.

Alkoholism är vad vi kallar en ”demokratisk sjukdom”, som drabbar såväl man som kvinna, fattig som rik, lågutbildad som högutbildad.

Sjukdomen smyger sig på dig, och du märker och inser det kanske väl sent. Din omgivning, det vill säga anhöriga, vänner och arbetskamrater har säkert noterat din förhöjda alkoholförtäring betydligt tidigare än du själv. Men de tiger ofta, för du sköter ju ditt arbete, betalar skatt med mera.

Många tror att alkoholister är socialt utslagna personer som är utan arbete och bostad, vilket är helt fel. De utgör bara en bråkdel av totala antalet alkoholberoende.

Även vi, Anders och Bosse, hade vad vi kallade ett ”kontrollerat drickande” tills vi slutligen vaknade upp och noterade att vi inte hade någon kontroll alls.

Som aktiv alkoholberoende har man själv svårt att inse och förstå sina problem. Speciellt anhöriga, vänner och arbetskollegor kan här göra en stor insats, genom att försöka påverka den beroende att ta itu med sina problem.

Det finns många nykterhetsorganisationer att kontakta, bland annat Länkarna i Handen, ett alkoholfritt alternativ, vilket vi gjorde.

Kamratskapet, kärleken och omtanken vi upplevde, och upplever än i dag i Länkarnas lokal, gjorde att vi ville förändra våra liv, och är därför numera nyktra alkoholister.

Sällskapet Länkarna i Sverige har kommit fram till att alkoholism är en livslång sjukdom, och kräver därför en livslång behandling och bearbetning för att behålla nykterheten.

Det finns ett alkoholfritt alternativ som kan ge ett rikare och lyckligare liv.

Anders Nyberger och

Bo Eklundh

Länkarna i Handen

Sällskapet Länkarna i Sverige har kommit fram till att alkoholism är en livslång sjukdom.