Alla är inte emot nybygge på fältet

Kära Nätverket Årstafältet och andra motståndare mot nybyggnation på Årstafältet och nybyggnation i allmänhet. Nej, alla är inte emot att det byggs på Årstafältet och på andra ställen i söderort.

En stad ska och måste få utvecklas och växa. Det går inte att säga, stopp, nu räcker det, nu är staden färdigbyggd. Stockholm har och kommer alltid att locka till sig människor från andra delar av Sverige och världen. Stockholms län växer med cirka två busslaster människor per dag. Tiotusentals människor står i bostadskön och priserna för bostadsrätter slår rekord efter rekord på grund av den höga efterfrågan. Att skuldsätta sig upp över öronen är inget gemene man vill göra men vad är alternativet?

Unga vuxna bor kvar hemma och den svarta eller halvsvarta andrahandsmarknaden frodas. Vi blir återigen alltmer trångbodda. Det finns bara en lösning, det måste byggas fler bostäder! I olika storlekar och i olika prisklasser på ställen där människor vill bo. Årstafältet har en fantastisk potential. Tusentals lägenheter i toppläge med bra befintlig kollektivtrafik. På köpet kan även den barriär som fältet mellan Årsta och Östberga i viss mån utgör byggas bort. Värt att nämna är att en stor del av fältet kommer att vara kvar som parkmark så nog finns det plats för rekreation.

Det är möjligt att marken inte är den optimala men i Stockholm börjar mark bli en bristvara. Att däcka över vägar, flytta industriområden etcetera är långt mer kostsamt och komplicerat än att bygga på Årstafältet. ”Bygg gärna men inte här” är ett argument som man ofta hör från motståndarna på Årstafältet, Nytorps gärde och så vidare. Men var ska det byggas?

Med denna insändare vill jag belysa att det även finns vi som säger: ”Jo, bygg gärna, här och nu!”

Årstabo