ANNONS

Alla bussar ska vara fossilfria om fem år

ANNONS

Svar på insändaren ”Bussarna borde köra miljövänligt” den 21 april”:

Självklart ska bussarna i Stockholms län vara miljövänliga. Jag hoppas att jag kan glädja er med att alla bussar ska drivas med fossilfria bränslen senast 2020.

Vi vill att kollektivtrafiken ska vara det bästa och mest hållbara alternativet och är därför väldigt stolta över den utveckling som skett sedan vi i Alliansen fick makten i landstinget. År 2010 drevs bara var tredje buss med förnyelsebar energi. Vid utgången av 2012 hade siffran ökat till 63 procent. Dessutom har vi börjat använda bussar körda med el. De är inte bara mycket mer miljövänliga än traditionella dieselbussar utan också mycket tystare.

Kristdemokraterna och de andra partierna i Alliansen fortsätter att titta på nya lösningar för en bättre miljö eftersom vi vill att Stockholms kollektivtrafik ska vara ett föredöme i Sverige och världen.

Karl Henriksson (KD) Gruppledare i trafiknämnden