Alla chaufförer blinkar inte

Svar på insändaren ”Preja inte bussen” den 31 mars:

I trafiklagstiftningen står det med största säkerhet också att buss i linjetrafik ska använda blinkers vid start och stopp vid hållplats. Jag kör varje dag i södernärförort till Huddinge och tillbaka, och inte mer än hälften av chaufförerna blinkar.

Micke C