Alla måste ta ansvar för ohyran

kommentar angående ”Köken är fulla av kackerlackor” den 10 mars:

Jag bodde i Tensta i ett och ett halvt år för 25 år sedan.

Vi hade Faraomyror i hela huset. Glömde man en matrest på diskbänken under en natt, kryllade det av myror på hela diskbänken på morgonen. En del hyresgäster öppnade inte för saneringsfirmorna, trots att information gick ut på flertal språk.

Saneringarna gjordes regelbundet. Ingen förändring. Ohyran fanns kvar i de lägenheter som inte blev sanerade och spred sig igen.

När jag hade myror I kläderna som kröp fram på mitt bord på jobbet bestämde jag mig för att jag inte hade lust att invänta mina grannars godtycke beträffande sanering. Det enda man kan göra i en sådan situation är att flytta. Alla har tyvärr inte den möjligheten.

Problemet är egentligen inte de kommunala bostadsbolagen. De sanerar, trots att det inte fungerar fullt ut. I grunden är det hyresgästernas eget fel. Alla måste ta sitt ansvar i kampen mot ohyran.

Tyvärr kan man inte tvinga folk att öppna sina lägenheter, vilket man borde kunna göra. Evakuera är ju klart en annan variant. Kostsamt dock för bostadsbolagen.

Stockholm blir kanske som Paris med alla sina kackerlackor.

Fy farao för Faraomyran