Alla ska känna sig trygga

Vi satsar två miljoner kronor extra för att öka tryggheten i Botkyrka. Detta för att direkt motverka den otrygghet som alldeles för många idag upplever. Botkyrka kommun gör varje år en medborgarenkät, i den mäter man bland annat hur tryggt medborgare upplever att det är att bo i sin kommundel. Den visar att Botkyrka under de senaste åren gjort stora framsteg i trygghetsarbetet. Men det räcker inte. Alla Botkyrkas medborgare har rätt att känna sig trygga i sitt bostadsområde. Detta är en medborglig rättighet och något som vi socialdemokrater brinner för.

Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande och Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande Norsborg

S-förening