Alla ska visa hänsyn

Svar på insändaren ”Bort med cyklister från trottoaren” den 19 augusti:

Stefan E Asplund har givetvis helt rätt i att man inte ska cykla på sådana ställen som endast är gångbanor. Då får man vackert kliva av och leda cykeln. Emeller­tid kan en ”trottoar” vara såväl gångbana, kombinerad gång- och cykelbana eller cykelbana. Alltså är det inte alltid så enkelt för gång- och cykeltrafikanter att hålla reda på vad som gäller. Alla trafikanter behöver kontrollera och respektera skyltningen.

Och framför allt, oavsett färdmedel behöver vi visa hänsyn till varandra i trafiken! Ingen kategori har ”frikort” att göra som de vill.

Tomas Byström