Alla trafiklösningar är inte vettiga

Svar på insändare ”Vi skapar vettiga trafiklösningar” den 13 maj.

Kommunstyrelsens ordförande hade tydligen behov av att tala om hur duktig Alliansen är. En hel del är också bra, men det finns även sådant som inte är så bra.

Ett stort frågetecken är den kostsamma planen att anlägga tre filer på Tyresövägen. Om två trafikplatser byggs om, till en bråkdel av de kostnader och trafikstörningar byggandet av en tredje fil kommer att resultera i, försvinner de flaskhalsar som finns. De två störningarna i trafikrytmen orsakas av cirkulationsplatsen vid Petterboda och Bollmorainfarten. Ett exempel på hur en bra trafikplats kan fungera finns på Gudåbroleden vid Ica Maxi. Ett annat problem, som man i nuvarande planläggning inte ens tar upp, är trafikbullret.

Här har våra grannkommuner varit mer hänsynsfulla mot sina invånare. Haninge har längs Gudöbroleden satt upp riktiga avskärmningar och Nacka har i sina nybygnadsområden beaktat detta.

Det mest skrämmande är att kommunstyrelsen låtit bygga ett Seniorboende 20 meter från Tyresövägen och därvid utnyttjat en möjlighet att undvika att anlägga bullerskydd. Detta innebär att vi på vår uteplats kan njuta av trafikbuller överstigande 70 dBA. Egentligen borde bullerskydd byggas på hela sträckan mellan rodellerna Tyresö Strand och Tyresö Strandtorg.

Hans Karlmark, boende vid Tyresö Strandtorg