Alla ungar ska få plats på Söder

Nu har terminen börjat i Södermalms mer än 30 friskolor och kommunala grundskolor. Massor av ungar kommer för första gången, andra återvänder efter ett skönt sommarlov. Men skolan måste ha plats för alla elever.

Södermalm är en fantastisk stadsdel där många vill bo. Inflyttningen till Södermalm inklusive Sjöstaden fortsätter och antalet ungar växer. År 2021 beräknas antalet barn i åldern 6–15 år uppgå till 10 500. Det innebär att skolorna måste ha plats för nästan 2 000 fler elever än i dag. De skolor som planeras nu är redan för små. Risken är att elever i de lägsta klasserna tvingas till lång väg till sin skola eller vänja sig vid skoldagar i tillfälliga baracker.

Stockholmsalliansen talar gärna om betydelsen av utbildning. Samtidigt ser vi att resultaten i skolan sjunker. I fjol saknade 14 procent av niorna tillräckliga kunskaper för att vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Andelen niondeklassare utan behörighet har stigit sedan alliansen tog över makten i Stockholm. Det är allvarliga siffror, inte minst då vi vet hur tufft det blir för unga utan gymnasiekompetens på arbetsmarknaden.

Överfulla klassrum och brist på lokaler är ingen bra utgångspunkt för skolarbetet. Vi socialdemokrater föreslår att klasserna i lågstadiet ska minska med 3–5 barn per klass. Pengarna finns om man prioriterar. Ska vi klara en bra framtid för alla måste vi satsa på barnen. Alla ungar ska få plats på Söder.

Joel Malmqvist (S)

Ordförande Socialdemokraterna på Södermalm