Alliansen gjorde skolorna bättre

Skolorna i Upplands-Bro har under 2010–2014, då Alliansen styrde, utvecklats till att bli bland Sveriges bästa. Våra grund­skolor klättrade rekordartat under läsåret 2013/14, enligt organisationen Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) färska rapport ”Öppna jämförelser Grundskolan 2015”.

Bland Sveriges 290 kommuner kom Upplands-Bro på plats 31, både kommunala skolor och friskolor inräknade.

När Alliansen tog över styret av kommunen 2010 fanns skolan i andra änden av skalan jämfört med landets övriga kommuner. Alliansens tydliga och medvetna politiska satsning på att varje individ ska ges möjligheter att utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar i våra skolor, samt Alliansens satsning på att lyfta fram lärarnas centrala och viktiga roll i skolan genom satsning på förstelärare och fortbildning, har gett resultat – ett rekordartat resultat.

Tack all fantastisk skolpersonal. Ni är en stor resurs i våra skolor och spelar även fortsatt en avgörande roll för våra skolor och inte minst för våra elever i kommunen.

Alliansen lämnar efter sig en skola i Sverigetoppen. Den S-styrda koalitionen har ännu inte kommit ur startgroparna, de har fastnat i ett utredningsträsk eftersom de inte vet vad de vill. När Alliansen styrde kommunen fanns både politisk vilja och förmåga.

Fredrik Kjos (M)

Oppositionsråd