ANNONS

Alliansen har ingen trovärdig miljöpolitik

ANNONS

SVAR till ”Vi ska jobba för ännu bättre miljö” den 15 juli:

Hur tänker Folkpartiet? Österåkers kommun har beslutat om miljömål för kommunen och står bakom utvecklingsplanen för Storstockholm. Kommunfullmäktige har antagit en ”Grönplan” för hur Öster­åkers naturvärden, kulturmiljöer och rekreativa värden ska bevaras och utvecklas.

Vad händer? Jo, allianspolitikerna struntar fullständigt i detta. Österåker är bland de sämsta av länets 26 kommuner i miljörakning år efter år. Vi åker mest bil av alla länets kommuner. Vi tillhör den sämre halvan av Sveriges kommuner som inte har anpassat översiktsplanen till de nationella miljömålen. Vi bygger in oss i ett bilberoende i detaljplan efter detaljplan. Vi saknar en fungerande infrastruktur med långa bilköer på 276:an som följd. Alliansen är helt enkelt inte trovärdig när det gäller miljö, natur- och kulturvärden.

Täljöviken har pekats ut som ett av kommunens allra vackraste och värdefullaste rekreationsområden. Trots en godkänd namninsamling för en folkomröstning gällande byggandet vid Täljö­viken avslås detta av politikerna. Nu gäller det att rädda Näsängen för att bevara något av de värden som beskrivs i Grönplan.

Åter igen, politikerna med Moderaterna och Socialdemokraterna i spetsen har dragit undan mattan för 3 600 väljare i namninsamlingen. Det enda sättet att påverka politiken i Österåker är att i kommunvalet rösta på något av partierna Roslagspartiet, Miljöpartiet eller Vänstern, de har visat att de lyssnar på väljarna.

Tomas Seippel