Alliansen kämpar för Roslagsbanan

Stockholmsregionen växer. För att klara av tillväxten, underlätta för människor i vardagen och uppfylla regionens ambitiösa miljömål måste vi investera i kollektivtrafiken. Framförallt i delar av Stockholm där kollektivtrafiken i dag inte är lika väl utbyggd som i de centrala delarna.

Framförallt boende i nordostkommunerna har i dag undermålig kollektivtrafik. Det är därför glädjande att Centerpartiet och Alliansen nu beslutat att genomföra utbyggnaden och förstärkningen av Roslagsbanan till 10-minuterstrafik.

Det är däremot beklämmande att Socialdemokraterna inte vill genomföra den här viktiga utbyggnaden. Förlängningen av Roslagbanan, till Arlanda och city eller Odenplan, kan innebära stora restidsvinster för alla i nordostkommunerna och avlasta andra delar av kollektivtrafiken.

Centerpartiet och Alliansen har drivit igenom att vi ska söka finansiering för detta genom den statliga Sverigeförhandlingen. Tyvärr vill vänsteroppositionen – Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna – uppenbarligen inte det, och försökte vid det senaste trafiknämndsmötet i landstinget återremittera den utredning som kommer att ligga till grund för landstingets förhandlingar med staten.

Det är beklagligt att de inte ens vill se över möjligheterna att bygga ut Roslagsbanan ytterligare. Vi hoppas nu att de rödgröna tar ansvar och vågar satsa på kollektivtrafiken.

Kommunalråden:

Michaela Haga (C), Österåker

Annica Nordgren (C), Täby

Sofia Segergren (C), Vallentuna

Berit Jansson (C), Norrtälje