Alliansen satsar på vården

Svar på ” Behovet av lika löner inom vården är akut den 6 augusti:

Folkpartiet och Alliansen satsar på sjukvården. Sedan Alliansen tog över 2006 har resurserna ökat med över 13 miljarder kronor. I budgeten för 2014 tillförs 1,8 miljarder mer än 2013.

Samtidigt görs stora investeringar i länets sjukhus för att erbjuda bättre vårdmiljöer och modernare arbetsplatser. Vi är medvetna om att situationen på sina håll är ansträngd och av­sätter 150 miljoner kronor för arbetsmiljöförbättringar på kort sikt.

Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga. Landstinget satsar bland annat på betald specialistutbildning för sjuksköterskor och genomför en lönesatsning om 90 miljoner kronor på två år. Vi verkar också för fler platser på sjuksköterske- och läkarutbildningarna.

Tack vare att Alliansen håller ordning på landstingets ekonomi kan vi göra de satsningar som behövs för att säkerställa en trygg och säker sjukvård även i framtiden!

Anna Starbrink (FP),

personal- och produktionslandstingsråd