Alliansen struntade i demokratin

Den 22 april medeverkade jag i kommunstyrelsens arbetsutskott i Österåkers kommun. En fråga stod på dagordningen, nämligen Hackstaskolansframtid. Här har det varit bråttom. Man har inom Alliansens diskuterat frågan och känt sig trygg med att vara överens inom gruppen. Efter det gick de ut i det offentliga och berättade för personal, elever och föräldrar att man skulle lägga ner skolan.

Partierna i Alliansen är inte någon nämnd eller styrelse. De må bilda en majoritet, men de är inte en majoritet som står över kommunens politiska organisation. Här ser vi demokrater som bryter mot demokratins grunder.

Agerandet visar brist på respekt för de nämnder och styrelser som man demokratiskt beslutat ska stå för besluten. Hur kan Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Österåkerspartiet stödja detta agerande i kommunstyrelsens arbets­utskott, samtidigt som de säger sig värna de demokratiska principerna?

Vi i oppositionen är vana vid att inte bli lyssnade på av majoriteten, men att köra över både den politiska organisationen och tjänstemän är ett brott mot demokratin och exempel på maktfullkomlighet.

Hade man haft respekt för de demokratiska spelreglerna och den politiska organisationen hade vi kunnat se enighet i frågan om Hackstaskolans framtid.

Anas Abdullah (S)