Alliansen vägrar ge folk insyn

Täbyalliansen har svårt med den lokala demokratin.

Nu har ännu en propå från oss om ökad öppenhet avslagits.

De politiska beslut som fattas i Täbys olika nämnder förmedlas oftast via medierna, eller av kommunens egen kommunikationsavdelning. Många Täbybor säger att de sällan känner sig delaktiga i beslutsprocesserna och ofta saknar de tillräcklig information. Andra tycker inte ens att det är lönt att vända sig till en lokal politiker och lämna synpunkter på den förda politiken. De känner inte att de har möjlighet att påverka utvecklingen i den kommundel där de bor.

Detta är förstås djupt beklagligt, inte minst av lokaldemokratiska skäl. Därför lämnade vi socialdemokrater in motionen, för drygt tre år sedan, med förslag om att nämndernas sammanträden på försök skulle öppnas för allmänheten.

Vi tror att öppna nämndsammanträden skulle minska klyftorna mellan politiker och medborgare, och i merparten av kommunerna i Stockholms län är detta redan infört. Men i Täby vill den styrande alliansen uppenbarligen inte ha någon insyn.

Vi beklagar detta!

Conny Fogelström (S), oppositionsråd i Täby

Janne Boman (S), ledamot kommunstyrelsen