Alliansen om att Värmdö växer: ”Utvecklande”

Porslinsfabriken i Gustavsberg görs om till bostäder.
Det gamla porslinsfabriksområdet är ett av områdena i Värmdö där befolkningen växer.
Värmdös tillväxt har länge varit ett omdebatterat ämne. Ofta i strävan efter utveckling men även ur ett ifrågasättande perspektiv av befolkningsutvecklingen. Nu ger Alliansen sin syn på saken.

Dagens gällande översiktsplan togs fram 2012 i en bred politisk överenskommelse. Den prognostiserar en befolkningstillväxt på 55 000 – 60 000 invånare 2030 och utgår ifrån de prioriterade förändringsområden som har identifierats.

Det är också viktigt att påpeka att denna prognos togs fram långt innan kommunens dialog med Sverigeförhandlingen om Östlig förbindelse.

”En förutsättning för utveckling”

En måttlig befolkningsutveckling är en förutsättning för all utveckling. Redan idag kan vi se prognoser för betydligt fler äldre i kommunen och tillsammans med tillströmningen av barnfamiljer förutsäger dessa ökade resurskrav för driften av de absoluta kärnverksamheterna, barnomsorg, utbildning och äldreomsorg.

Därtill har vi redan idag beslutade investeringar på cirka 1,7 miljarder kronor för de närmaste tre åren. Två tredjedelar av dessa går till fastighetsutveckling för våra verksamheter. Ett längre tidsperspektiv visar på ett tydligt gap mellan de skatteintäkter vi kan beräkna utifrån vår befolkningsprognos och resurskraven för en fungerande välfärd.

”Företag satsar inte på avfolkande områden”

Vatten och avloppsutbyggnaden, som är den största miljösatsning vi kan göra, kräver fastigheternas anslutningar och därmed avgiftsfinansiering. Skolorna i skärgården kräver tillflöde av fler barn.

Nya skolor, äldrebostäder och idrottsplatser kräver ett gediget brukarunderlag. Infrastruktur kräver långsiktighet och resurser som kan delfinansieras med intäkter från byggrätter. Lyckligtvis har kommunen skonats från befolkningsstagnationer, vilka vanligen sker som en konsekvens av utebliven planering och brist på målsättningar och visioner. Företag satsar som bekant inte på avfolkande områden.

Idag efterfrågas en hållbar utveckling mer än någonsin, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vår ambition är att dessa tre värden ska följas åt i bygget av ett samhälle även för kommande generationer.

Deshira Flankör, M
Fredrik Sneibjerg, L
Marie Bladholm, M
Jan Dolk, Kd
Lars Alenfalk, C