Alliansens agenda styr byggloven

Tyvärr verkar inte Näsbyparksborna intill Djursholmsvägen kunna förvänta sig att befintlig tomt avsedd för service och handel kommer att bestå. Vi borde i stället vara rädda om dessa ytor som under lång tid varit avsedda för just det. De kommer att behövas i ett framtida samhälle där miljö och livskvalitet prioriteras framför centrum via motorvägar.

Nu styr en Allians som tidigare givit bort skolor och vårdinrättningar och nu kan dela ut bygglov för höghus i villaområdena. Själv sökte jag lov för en enklare fasadförändring där vi fick strida ända upp till kammarrätten för att få rätt mot byggnadsnämnden då vi inte finns i partiboken för Moderaterna eller Centerpartiet.

Jag bjuder Näsbyparksborna på byggnadsnämndens egna argument att avslå en bygglovsansökan: ”Åtgärden innebär att byggnaden ges en olämplig yttre form och områdets helhetsverkan blir mindre god. Huset kommer också att överskrida planens bestämmelser om att byggnaden inte får ges större höjd än fyra meter.”

Det är inte Täby kommun som bygger flerbostadshuset utan troligen partikollegorna till Alliansen.

Erik Viggbyholm